Kandidati u Rimu

www.monfortanci.com

U Rimu pohađaju papinsko sveučilište Lateranum naša dvojica kandidata za svećenike misionare monfortance: Marko Hodak iz Osijeka i Mario Cerovac iz Pleternice, dok je na četvrtoj godini teološkog fakulteta  Urbaniana Josip Magdić iz Karlovca.

Josip Turalija iz Kupresa pohađa treću godinu filozofsko teološkog studija u Bergamu, gradu na sjeveru Italije.