Knjiga propovijedi

Naslov izvornika: Le livre des sermones du pere de Montfort, Centre international monfotain, Rim 1983.
Prijevod sa francuskog prof. Senka Burić i p.Miljenko Sušac SMM
Prijevod latinskih citata prvog dijela do broja 444. prof. Pavao Knezović
Prijevod latinskih citata drugog dijela od broja 444. do kraja prof. Šime Demo
Pregled prijevoda i teološka lektura p. Miljenko Sušac s.m.m. – misionar monfortanac

SADRŽAJ

Uvod u hrvatsko izdanje
Uvod u kritičko izdanje

 1. Obujam, format, sastav, označavanje stranica i cjelina rukopisa
 2. Propovijed II: alfabetski dio
 3. Dijelovi I. i III. rukopisa

PRVI DIO

BOG! TKO JE KAO BOG!

Prva propovijed: Bog postoji! treba ga upoznati i vjerovati u njega

 1. Točka: poznavanje Boga je: a. je potrebno; b: je izvrsno i vječno
 2. Točka: Postojanje Boga
 3. Točka: zaborav Boga

Druga propovijed: Bog je velik! treba mu služiti i klanjati mu se u duhu i istini. Tko je kao Bog!

 1. Točka: Bog je velik
 2. Točka: Kako mu treba služiti i tko su njegove sluge

Treća propovijed: Bog je pravedan! treba ga se bojati

 1. Točka: Treba imati strah Božji
 2. Točka: Strah Gospodnji je koristan; evo njegovih plodova: sreća onih koji se boje Boga ili plodovi straha Gospodnjega

BOG JE ISTINIT! TREBA VJEROVATI I PRAKTICIRATI NJEGOVU RIJEČ

Prva propovijed: nužnost Božje riječi

 1. Točka: Zapovijed koju sam primio da vam propovijedam riječ Božju
 2. Točka: Imaju Mojsija i proroke, neka ih slušaju. Zapovijed grješnicima da slušaju riječ Božju kako bi se spasili

Druga propovijed: izvrsnost i korisnost Božje riječi, štoviše, blaženi koji čuju

 1. Točka: Izvrsnost riječi Božje
 2. Točka: Korisnost riječi Božje: štoviše blaženi...

Treća propovijed: zloupotreba i dobro korištenje riječi Božje

 1. Točka: Zloupotreba Riječi Božje
 2. Točka: Dobro korištenje Riječi Božje

BOG JE DOBAR; MORAMO GA LJUBITI SVIM SRCEM

Prva propovijed: motivi Božje ljubavi, s Božje strane i našega srca

 1. Točka: Motivi Božje ljubavi, gledano s Božje strane
 2. Točka: Motivi ljubavi Božje gledano iz našeg srca

Druga propovijed: motivi same Božje ljubavi, i njezine odlike

 1. Točka: Uzvišenost ljubavi
 2. Točka: Odlike ljubavi Božje

Treća propovijed: ljubav, blagost i ljupkost Isusova

O MILOSTI BOŽJOJ ........................................................................................................46

 1. Točka: Milost je dar Boga nepojmljivoga
 2. Točka: Milost je dar Božji
 3. Točka: Nužnost milosti
 4. Točka: Načela milosti
 5. Točka: Odlike milosti Božje

SJAJ PONIZNOSTI...........................................................................................................49

 1. Točka: Njena izvrsnost
 2. Točka: Predmeti i motivi poniznosti
 3. Točka: Pobjeda i plodovi poniznosti
 4. Točka: Bit i stupnjevi poniznosti

ISPIT SAVJESTI..................................................................................................................53

 1. Točka: Potreba ispitivanja savjesti

DRUGI DIO

BOŽANSKA LJUBAV.........................................................................................................53

Prva propovijed

1. Točka: Bog je središte našega srca

2. Točka: Naše srce je središte Božje

Druga propovijed

Treća propovijed

1. Točka: Činiti puno za Boga

2. Točka: Sve trpjeti za Boga

3. Točka: Sve napustiti zbog Boga

Četvrta propovijed

1. Točka: Ljubi Gospodina Boga svoga

2. Točka: Pravednost zakona ljubavi

Peta propovijed

Šesta propovijed: devet uzvišenosti ljubavi koje mogu poslužiti kao devet poticaja

Sedma propovijed: mnoge istine o ljubavi

Osma propovijed: misli kod svetih otaca

Deveta propovijed: za blagdan sv. Magdalene

1. Točka: Promatrajmo učinke ljubavi u srcu ove svetice

2. Točka: Principi Magdalenine ljubavi

3. Točka: Svojstvo Magdalenine ljubavi

Deseta propovijed: za blagdan sv. Ivana kod Latinskih vrata

1. Točka: Ljubav čisti od grijeha jer okončava grijeh

2. Točka: Ljubav odvaja od svijeta

3. Točka: Ljubav trijumfira nad samom sobom

Jedanaesta propovijed

1. Točka: Život ljubavi je novi život

2. Točka: Život ljubavi je svet

3. Točka: Život ljubavi je sretan

Dvanaesta propovijed

1. Točka: Ništa razumu nije tako prilično kao ljubiti Boga

2. Točka: Ništa nije korisnije

Trinaesta propovijed

1. Točka: Bez ljubavi Božje sve je teško

2. Točka: Bez ljubavi sve je nesavršeno

3. Točka: Bez ljubavi sve je beskorisno

Četrnaesta propovijed

Petnaesta propovijed

1. Točka: Pravi kršćanin ispunjen Isusom Kristom i vjerom predstavlja kraljevstvo nebesko

2. Točka: Učinci ljubavi u srcu kršćanina

SEBELJUBLJE.....................................................................................................................63

Prva propovijed

1. Točka: Lažnost načela sebeljublja

2. Točka: Sebeljublje umijeće obmane

3. Točka: Njegova okrutnost prema duši i tijelu

Druga propovijed

1. Točka: Sebeljublje je oprečno ljubavi Božjoj

2. Točka: Sebeljublje je protivno našim vlastitim interesima

LJUBAV PREMA KRIŽU...............................................................................................65

Prva propovijed

1. Točka: Korisnost križa ili muke

2. Točka: Rijetkost onih koji dobro nose svoj križ

Druga propovijed

Treća propovijed

1. Točka: Veliko je zlo biti bez križa

2. Točka: Najveće je zlo trpjeti bez ljubavi

Četvrta propovijed

1. Točka: Križ je izvor života

2. Točka: Križ je izvor radosti

3. Točka: Križ je izvor slave

Peta propovijed: praktična uputa za savršeno ponašanje kad smo pritisnuti križevima

ŠKRTOST – GRAMZIVOST...........................................................................................69

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

1. Točka. Lakomci su mrski Bogu

2. Točka. Nečovječni su prema bližnjemu

3. Točka. Pogibeljni su prema sebi samima

Četvrta propovijed: Lakomci lihvari

Peta propovijed

1. Točka: Lakomac pljačka samoga Boga, kojega ne priznaje za gospodara i kojega zaboravlja

2. Točka. Lakomost pljačka bližnjega

3. Točka. Lakomac pljačka sebe samoga

Šesta propovijed: misli svetih otaca

Sedma propovijed

1. Točka. Lihvari su javni razbojnici koji besramno kradu

2. Točka: Lihvari su časni lopovi koji kradu bez gubitka časti

3. Točka: Lihvari su neustrašivi razbojnici koji kradu bez straha

Osma propovijed: gramzivost, navezanost

1. Točka. Nemamo slobode

2. Točka. Nemamo mira

3. Točka. Nemamo svetosti

Deveta propovijed: gramzivost, navezanost

1. Točka: Gospodin zabranjuje neuredne želje bogataša

2.Točka. Loše korištenje bogatstva

Deseta propovijed

1. Točka: Stjecanje bogatstva nije bez grijeha

2. Točka: Posjedovanje bogatstva nije bez ljubavi prema njemu

3. Točka. Gubitak novca nikad nije bez nemira

Jedanaesta propovijed

1. Točka: Nepravedno stjecanje

2. Točka: Nepravedno zadržavanje

3. Točka: Prouzročene štete

MILOSTINJA.......................................................................................................................79

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

1. Točka: kršćanin treba gledati bližnjega kao sebe samoga

2. Točka: Svjetovni ljudi za siromahe imaju jedino neosjetljivost, a za Isusa Krista okrutnost

3. Točka: Oni nemaju ruku kršćanina nego ruku slobodnjaka

Četvrta propovijed

1. Točka: Ne davanjem milostinje bogataši sebi uskraćuju sredstvo spasenja

2. Točka: Bogataši stvaraju temelj za svoju propast

Peta propovijed

Šesta propovijed: misli svetih otaca

PROPOVIJED ZA BLAGDAN SV. IGNACIJA MUČENIKA .....................................85

1. Točka: Baklja vjere nas obasjava

2. Točka: Glas njegove krvi nas poučava i potiče

KRŠTENJE...........................................................................................................................87

1. Točka: Izvrsnost milosti krštenja

2. Točka: Obećanja krštenja

3. Točka: Naša vjernost kako bismo mu odgovorili

KRSNE OBVEZE.................................................................................................................87

1. Točka: Opseg obveza krštenja

2. Točka: Nužnost njihovog ispunjenja pod prijetnjom vječne propasti

O LJUBAVI I VREDNOVANJU VLASTITE DUŠE...................................................88

1. Točka: Duša je lijepa

2. Točka: Duša je besmrtna

3. Točka: Duša je dragocjena

SVETOST KRŠĆANSTVA ...........................................................................................90

1. Točka: Kršćanstvo kao životno načelo

2. Točka: Bit kršćanstva

3. Točka: Cilj kršćanstva

DOBRA DJELA...................................................................................................................93

Prva propovijed

1. Točka: Pravednost većeg broja kršćana je himbena

2. Točka: Pravednost većeg broja kršćana je ograničena

3. Točka. Pravednost iz koristoljublja

Druga propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

DOBAR PRIMJER. SABLAZAN.......................................................................................95

1. Točka. Dobar primjer prosvjetljuje duh

2. Točka: dobra primjer potiče volju

DOBAR PRIMJER.............................................................................................................96

DOBAR PRIMJER I SABLAZAN..................................................................................96

O SABLAZNI .......................................................................................................................97

Prva propovijed

1. Točka. Priroda i učinci grijeha sablazni

2. Točka. Kazne za grijehe sablazni

3. Točka: Načini na koje se može počiniti sablazan

Druga propovijed

1. Točka: Osobe koje sablažnjavaju i đavolski planovi

2. Točka: Osobe koje sablažnjavaju i planovi Isusa Krista

3. Točka: Nagrada osobama koje sablažnjavaju

SVETKOVANJE NEDJELJE I BLAGDANA..................................................................99

ISPOVIJED.........................................................................................................................100

Prva propovijed

1. Točka: Nužnost ispovijedi

2. Točka. Snaga ispovijedi

3. Točka. Kakvoća ispovijedi

Druga propovijed

1. Točka: Šutnja je okrutna u svojim učincima

2. Točka: Šutnja je nerazborita u ovim slučajevima

Treća propovijed

Četvrta propovijed

POKORAVANJE VOLJI BOŽJOJ................................................................................104

Prva propovijed

Druga propovijed

POBOŽNOST PREMA PRESVETOJ DJEVICI..........................................................105

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed

Sedma propovijed

DUHOVNO VODSTVO....................................................................................................107

1. Točka: Obveza imati vođu

2. Točka: Narav vođenja

ODGOJ DJECE.................................................................................................................108

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

O MALOM BROJU IZABRANIH..................................................................................112

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed

PAKAO................................................................................................................................115

Prva propovijed

1. Točka: Bolovi u paklu su istinski

2. Točka: Bolovi u paklu su veliki

3. Točka: Bolovi u paklu su brojni

Druga propovijed

Treća propovijed: o mukama paklenim općenito

1. Točka: Muke paklene su muke općenite

2. Točka: Paklene muke su neizmjerne

Četvrta propovijed: o muci osjetila

Peta propovijed: o crvu savjesti

Šesta propovijed: o vječnosti paklenih muka

Sedma propovijed: pakao

Osma propovijed

Deveta propovijed: vječnost paklenih kazni

Deseta propovijed: oganj pakleni

Jedanaesta propovijed: paklene muke kažnjenika

Dvanaesta propovijed

Trinaesta propovijed

Četrnaesta propovijed

BOG.....................................................................................................................................126

1. Točka: Dubina bogatstva spoznaje Boga, koja nije poznata

2. Točka: Veličina Božja koja nije štovana u duhu i u istini

3. Točka: Nepojmljivi i pravedni sudovi Boga kojega se uopće ne boje

PLESOVI.............................................................................................................................127

SVEĆENIČKI STALEŽ....................................................................................................129

1. Točka: Ugled koji bismo trebali stvarati

2. Točka: Odlike ovog ugleda

SVETOST SVEĆENIČKOG POLOŽAJA..................................................................129

1. Točka: Svetost svećeničkog položaja

2. Točka: Koliko malo ih vrši obveze ovog zvanja

3. Točka: Načini stjecanja svetosti

SVEĆENIČKI POLOŽAJ I NJEGOVA SVETOST...................................................130

1. Točka: Likovi iz Staroga zavjeta

2. Točka: Novi zavjet

SVETOST SVEĆENIKA...................................................................................................131

1. Točka: Svećenički položaj sam po sebi zahtijeva veliku svetost

2. Točka: Bog od nas traži veliku svetost u svećeničkom zvanju

IZVRSNOST I OBVEZE SVEĆENIČKOG REDA.....................................................133

1. Točka: Kod svih naroda svećenici su bili čašćeni

2.Točka: treba se pokoravati svećenicima; kad govore kao pastiri, kad propovijedaju i kao sucima

3. Točka: Njihove grijehe treba skrivati.

NADA U BOŽJE MILOSRĐE I POVJERENJE U BOŽJU PROVIDNOST..............136

POUZDANJE I PROVIDNOST.....................................................................................135

O KRIVOM POUZDANJU..............................................................................................137

PROVIDNOST....................................................................................................................137

PREDANJE U BOŽJU PROVIDNOST..........................................................................139

O NEPOVJERENJU U PROVIDNOST...........................................................................140

NADA I PROVIDNOST...................................................................................................141

EUHARISTIJA...................................................................................................................141

O PRIČESTI.......................................................................................................................142

O SVETOJ PRIČESTI.......................................................................................................142

IZVRSNOST PRESVETOG SAKRAMENTA................................................................143

UVREDE KOJE SE NANOSE NAŠEM GOSPODINU U EUHARISTIJI.................143

ZAPREKE PLODOVIMA PRIČESTI.............................................................................144

EUHARISTIJA...................................................................................................................144

O ČESTOJ PRIČESTI.......................................................................................................144

SVETA EUHARISTIJA I SVEĆENSTVO......................................................................145

NEOPHODNA PRIPREMA ZA PRIČEST.....................................................................145

BLADGANI.........................................................................................................................146

VJERA.................................................................................................................................147

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed

NEČISTOĆA.......................................................................................................................158

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

ČEDNOST SVEĆENIKA...............................................................................................162

Prva propovijed

Druga propovijed

POST..................................................................................................................................164

POJEDINAČNI SUD........................................................................................................164

Prva propovijed

Druga propovijed

OPĆI SUD...........................................................................................................................165

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed

Sedma propovijed

POJEDINAČNI SUD.........................................................................................................171

PSOVKA .............................................................................................................................172

Prva propovijed

Druga propovijed

POSEBNI SUD....................................................................................................................175

OGOVARANJE I KLEVETANJE...................................................................................175

MISA....................................................................................................................................179

SVIJET................................................................................................................................180

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

SVJETOVNI DUH..............................................................................................................188

SVIJET................................................................................................................................188

Prva propovijed

Druga propovijed

NERAZBORITOST DJECE SVJETLOSTI...................................................................191

SMRT...................................................................................................................................192

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed: Sretna smrt dobrih duša

Sedma propovijed

Osma propovijed: o naravi dobre smrti

Deveta propovijed: o kršćaninu u smrtnoj agoniji i o onom što on treba činiti

Deseta propovijed: O smrti pravednika

Jedanaesta propovijed: O nesigurnosti smrtnog časa

Dvanaesta propovijed

Trinaesta propovijed

Četrnaesta propovijed

Petnaesta propovijed

Šesnaesta propovijed: mjesta iz Svetoga Pisma o smrti

Sedamnaesta propovijed: iz svetih otaca

MOLITVA...........................................................................................................................205

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

IZVRSNOST SVETOG PISMA.......................................................................................209

RAJ.......................................................................................................................................210

Prva propovijed

Druga propovijed: o radosti blaženih

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed: sjedinjenje blaženih s Bogom

REDOSLIJED PROPOVIJEDI........................................................................................219

u misijama i položaju Korizme

PROPOVIJEDANJE .........................................................................................................222

Sadržaj propovijedanja misije ili ponavljanja krsnih zavjeta

PRAŠTANJE UVREDA.....................................................................................................222

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

RIJEČ BOŽJA....................................................................................................................227

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed

Sedma propovijed

LAKI GRIJEH ...................................................................................................................233

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

SMRTNI GRIJEH..............................................................................................................236

Prva propovijed: koliko grijeh vrijeđa veličinu Božju, prvi razlog

Druga propovijed: 2. motiv – grijehom se zloupotrebljavaju Božja dobročinstva

Treća propovijed: 3. motiv: uvrede koje grešnik čini Bogo-čovjeku

Četvrta propovijed: 4. motiv- duhovna zla

Peta propovijed: 5. motiv - smrtni grijeh navlači na nas mržnju i dovodi nas u sužanjstvo đavlu

Šesta propovijed

Sedma propovijed: 6. motiv - grijeh je uzrok vremenskih patnji

Osma propovijed: o mržnji koju smrtni grijeh nosi prema Bogu i o mržnji koju Bog ima prema smrtnom grijehu

Deveta propovijed: zašto se smrtni grijeh zove smrtni

Deseta propovijed: o učincima smrtnog grijeha - sljepoća i okorjelost

Jedanaesta propovijed: o trećem učinku grijeha - nemir

Dvanaesta propovijed

Trinaesta propovijed

Četrnaesta propovijed: različita mjesta iz svetoga pisma o grijehu

Petnaesta propovijed: svjedočanstva iz svetih otaca o grijehu

Šesnaesta propovijed

Sedamnaesta propovijed: o učincima smrtnog grijeha

Osamnaesta propovijed

Devetnaesta propovijed

Dvadeseta propovijed

Dvadeset i prava propovijed

USTRAJNOST....................................................................................................................254

Prava propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

MUKA GOSPODINOVA..................................................................................................256

Prava propovijed

Druga propovijed: o muci svete Marije

Treća propovijed: mjesta iz svetih otaca

Četvrta propovijed

SAKRAMENT ISPOVJEDI I POKORE........................................................................261

Prva propovijed: Metode sakramenta pokore

Druga propovijed: koja je sreća sačuvati nevinost

Treća propovijed: nužnost pokore

Četvrta propovijed: znakovi istinske pokore

Peta propovijed: znakovi lažne pokore

Šesta propovijed: ne odgađajte pokoru za budućnost

Sedma propovijed: ne odgađajte pokoru do smrti

Osma propovijed: pokoru treba činiti cijeli život

Deveta propovijed: zapreke pokori

Deseta propovijed: o nužnosti pokore

Jedanaesta propovijed: o naravi pokore

Dvanaesta propovijed: o strogosti i trajanju pokore

Trinaesta propovijed

Četrnaesta propovijed: poticaj na pokoru nabrajanjem njezine nužnosti i plodova

Petnaesta propovijed: mjesta iz svetih otaca o pokajanju i ispovijedi

Šesnaesta propovijed: o nužnosti obraćenja

Sedamnaesta propovijed

Osamnaesta propovijed

Devetnaesta propovijed: na Pepelnicu

Dvadeseta propovijed: o tome kako pokajanje ne treba odgađati

Dvadeset i prva propovijed: iz pisma

PARNICA............................................................................................................................284

Prva propovijed

Druga propovijed

ČISTILIŠTE........................................................................................................................286

Prva propovijed

Druga propovijed: o dušama koje silaze u čistilište i o velikim patnjama koje tamo trpe

Treća propovijed: motivi za pomoć dušama u Čistilištu i nepravednost onih koji ne vrše ovu dužnost

Četvrta propovijed: načini kako olakšati dušama u Čistilištu

Peta propovijed

POBOŽNOST U CRKVAMA.........................................................................................291

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

PONOVNI PAD...............................................................................................................295

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed

DUHOVNA OBNOVA .....................................................................................................302

RASPORED DUHOVNE OBNOVE................................................................................302

MISIJE................................................................................................................................303

SPASENJE..........................................................................................................................305

Prva propovijed

Druga propovijed: Duhovnost naše duše

Treća propovijed: Trebamo raditi na našem spasenju spremno, ozbiljno i ustrajno

Četvrta propovijed

Peta propovijed

Šesta propovijed: O poteškoćama spasenja

Sedma propovijed: O važnosti spasenja

Osma propovijed: O važnosti spasenja

VRIJEME............................................................................................................................312

Prva propovijed

Druga propovijed

NAPAST ...........................................................................................................................316

Prva propovijed

Druga propovijed

Treća propovijed

Četvrta propovijed: citati sv. otaca

GORLJIVOST....................................................................................................................319

TREĆI DIO

PONIZNOST ..................................................................................................................................319

SAŽETAK ŽIVOTA, MUKE, SMRTI I SLAVE

ISUSA I MARIJE U SVETOM RUŽARIJU..............................................................................320

150 RAZLOGA KOJI NAS OBVEZUJU DA MOLIMO SVETI RUŽARIJ...........................325

SLUŽBA SVETIH ARKANĐELA ..............................................................................................330

ANTIFONE DEVET ANĐEOSKIH KOROVA.........................................................................336

USKRSNUĆE TIJELA.................................................................................................................338

PITANJA O SMRTI ZA POSTAVITI KOD NEKOG NAGOVORA.....................................339

PRIPRAVA ZA SMRT..................................................................................................................340

STANJA KOJA SE ODBACUJU, ALI SU POTREBNA ZA DOBRO UMRIANJE

MISLI O SMRTI ZA SVAKI DAN U TJEDNU.........................................................................341

Nedjelja: Prva istina - treba umrijeti

Ponedjeljak: Druga istina – smrt je blizu

Utorak: Treća istina – smrt je varava

Srijeda: Četvrta istina – smrt je užasna

Četvrtak: Peta istina – smrt grješnika je užasna i zastrašujuća

Petak: Šesta istina – smrt pravednikova je blaga i poželjna

Subota: Sedma istina – Smrt nalikuje životu

O ČISTOĆI....................................................................................................................................346

Uvod u hrvatsko izdanje

Poštovani čitatelju, osobitom radošću objavljujemo Knjigu propovijedi sv. Ljudevita Marije Grigniona Montforskoga na hrvatskom jeziku. Veliki svetac, zaljubljenik u Isusa Mariju i gorljivi pučki misionar od studentskih dana je u Parizu skupljao misli crkvenih otaca, svetaca, duhovnih autora, i sam je zapisivao svoja razmišljanja. Sve je to tematski slagao kao priručnik koji će mu biti na pomoć za propovijedanje kada postane svećenik, a nastavio s istim radom i tijekom cijeloga svog života.

Tako se je Knjiga propovijedi oblikovala kroz dugo vremensko razdoblje. Nakon Montfortove smrti njegovi su je duhovni sinovi i dalje koristili u propovijedanju i održavanju pučkih misija, a neke stvari sami su dodavali. Tako je knjiga kao neka obiteljska škrinja, sv. Ljudevita i monfortanske tradicije, vrhunsko svjedočanstvo o svečevim propovijedima i prvih članova njegove družbe koja odiše svojim vremenom.

Knjiga nikada nije bila zamišljena kao djelo za širu javnost ili priručnik za tiskanje nego kao pomagalo prilikom priprave za propovijedanje i naviještanje Božje Riječi. Tako je u višestoljetnoj monfortanskoj tradiciji ovo prvo njeno izdanje na jednom živućem jeziku. Zaista bi bila šteta što da duhovno blago ostane nepoznato, zato smo odlučili pristupiti ovom zahtjevnom radu

Propovijedi sadrže misli i crtice različito obrađene koje su svetom Ljudevitu, a i članovima njegove družbe, služile kao poticaj za propovijedanje vjernicima uživo. Nekada su to dakle samo bilješke sadržaja propovijedi, često samo usporedne misli, nekada tek započete rečenice. Redaju se citati sv. Pisma, svetaca i duhovnih autora koje je sv. Ljudevit u molitvi učinio svojima, o njima razmišljao, sam pisao, često razrađivao i na kraju naviještao....

Iz nacrta tih propovijedi lako se može shvatiti duh naviještanja koji je ispunjavao sveca. Uz ozbiljnost priprave na propovjedi, proživljena svetost je bilo glavno sredstvo naviještanja i apostolata sv. Ljudevita. Tisuće i tisuće je ljudi slušalo svetog misionara i potaknuti njegovim zanosom obnovili su svoje krsne zavjete, učinili posvetu Isusu po Mariji, i tako obnovljeni u duhu dublje i svjesnije zaživjeli svoju vjeru kao put obraćenja koji traje cijeli život.

Knjiga propovijedi je kao neka daleka jeka tih događanja koja meditacijom njenoga sadržaja može postati aktualna i danas i donositi slične plodove kod onih koji je otvorena srca budu čitali ili koristili u osobnoj molitvi.

Knjiga je stoljećima čuvana u rukopisu, korištena djelomično, a tek je 1983.g. u Rimu, danas pokojni, veliki zaljubljenik u monfortansku duhovnost, pater Henri Frehen, monfortnac, tada biskup Reykjavika objavio prvo cjelovito kritičko izdanje.

Knjiga je pisana na francuskom i na latinskom jeziku. Otprilike 30 % teksta je na latinskom, pa je to stvaralo dodatnu poteškoću današnjim čitateljima izvornika. Mi smo se odlučili za „pastoralni“ pristup tijekom prijevoda, pa smo preveli francuske i latinske tekstove slijedeći kritičko izdanje.

U prijevodu smo nastojali ostati vjerni izvorniku, a svjesno smo izostavili kritički osvrt i pojednostavili numeraciju koja se nalazi u njemu, dajući hrvatskom sadržaju veću tematsku jasnoću.

One malobrojne, koji su navikli čitati tekstove s kritičkim osvrtom upućujemo na izvornik tiskan i Rimu 1983.g. u izdanju Centre international monfotain.

Dao Bog i Majka Božja po zagovoru sv. Ljudevita, da objavljivanje Knjige propovijedi donese obilje duhovnih plodova u hrvatskom narodu.

U Zagrebu 28. 04. 213. spomendan sv. Ljudevita

p. Miljenko Sušac, s.m.m. – misionar monfortanac

Uvod u kritičko izdanje

U Reviji o povijesti Crkve u Francuskoj objavljena je 1966. godine recenzija knjige u kojoj je riječ o župskim misijama, a se pročitati i ova rečenica: "Pokazano je zanimanje za istraživanjem aktivnosti misionara u XVII. stoljeću. Pa i ako su svi poznavali propovijedi sv. Grigniona Monfortskog i Bridainea, no nisu znali koji je bio njihov izvanredni misionarski učinak ..."

Ako je recenzent htio reći kako je svima poznato ono što je Monfort propovijedao, pitam se

gdje je svijet mogao upoznati sadržaj njegovih propovijedi? U velikoj zbirci Orateurs sacrés nisam našao niti jednu propovijed ovoga sveca, osim nekoliko izvadaka u izdanju njegovih sabranih djela, i nije mi poznato ni jedno objavljivanje propovijedi oca Monforta. Možda je mislilo na djelo Goruća molitva ili govori o Pismu prijateljima Križa, ali i tada je riječ samo o dva teksta.

No, ne treba se čuditi što do sad nitko nije objavio veliki Monfortov rukopis koji je pun propovijedi i nagovora te zabilješki koje bi mogle biti korisne propovjedniku. Rukopis ne donosi stvarne cjelovite propovijedi oca Monforta, niti prenosi njihov izvještaj (kao što je to slučaj, na primjer s klasičnim izdanjima Massillona, Bourdalouea i drugih). Monfort je ovaj manuskript sabrao prije svega kao zbirku materijala, kao temeljnu dokumentaciju koja će mu služiti u budućnosti kada bude u mogao realizirati svoj san: poučavati jednostavne ljude sa sela i propovijedati im Evanđelje. Možda je pri tom mislio i na buduće suradnike.

Cilj ovih redaka je da se predstavi navedeni rukopis Knjige propovijedi Ljudevita Montforskoga.

1. Obujam, format, sastav, označavanje stranica i cjelina rukopisa

1. Manuskript ovdje objavljenih tekstova, zbirka je od 482 strane. Kako ima 70 praznih stranica, na tekst otpada oko 400 strana.

2. Stranice su otprilike veličine 26,9 cm x 9,3 cm. Već prvi pregled knjige otkriva da je vrh stranica većega dijela manuskripta odrezan: uzalud na stranama od 91. do 384. tražimo znak (+) kojeg je Monfort uobičavao staviti prije nego bi počeo pisati i kojeg nalazimo na drugim stranicama rukopisa. Riječ koja naznačava temu, obično smještena na vrhu stranice, također je odrezana, kao i ponegdje prva rečenica teksta. U originalu su ove rečenice nešto duže od onih iz ostatka manuskripta.

3. S materijalnog stanovišta, rukopis sadrži tri različita dijela: a) stranice 1 do 90; b) stranice 91 do 384 i c) stranice 385 do 479. Drugi dio razlikuje se od ostatka po filigranu na papiru (vodenom žigu na papiru, izradi papira) i po rukopisu.

Raspored dijelova u sadašnjem rukopisu nije originalan: drugi dio je najstariji, dok prvi i treći, jednake izrade, datiraju iz posljednjih godina misionarskog života oca Monforta. Kasnije ću dati detaljniju analizu toga.

4. Zbirka nosi oznaku stranica koje ne datiraju iz Monfortova vremena. Čini se da ovakav način numeriranja strana nije poznat u vrijeme istraživanja rukopisa poduzetih tijekom postupka za beatifikaciju, a nakon otkrivanja rukopisa u Saint-Gabrielu 1842. Po mom mišljenju numeraciju je stavio otac Fonteneau, kao i na nekim drugim Monfortovim rukopisima.

Nakon strane 14, numerirana je samo druga strana lista: 14,16, 18. Broj 166 upotrijebljen je dva puta, tako da dva puta susrećemo stranice 165-166. Tako sam dvije sljedeće strane označio brojevima 166-bis i 166-ter. Jednu drugačiju nepravilnost susrećemo na stranicama 123 do 126. Kako bi se slijedio tekst, stranice je potrebno čitati sljedećim redoslijedom: 125, 126, 123, 124. Zatim, premješteno je jedno cijelo poglavlje: poglavlje o "hereticima" je smješteno između tema "vrijeme", i "napasti" te je stoga numerirano stranicama 373 do 380. Njegovo pravo mjesto je nakon poglavlja "vjera" kako to, uostalom, pokazuje i prvotna numeracija stranica (cf. infra). Ovo poglavlje predstavlja logični nastavak poglavlja "Propovijed u zemlji heretika kako bi ih se pobijedilo" (S II, nn. 352-356), jer predstavlja njegovu razradu i trebalo bi uslijediti nakon kratkog uvoda označenog sa SII, n. 357 (3).

Drugi dio rukopisa ima drugačiju numeraciju. U ovom dijelu nisu numerirane stranice nego listovi od 1 (str. 91-92) do 151 str. (383-384). Ovakvo numeriranje listova ne nalazimo u druga dva dijela manuskripta. To je bez sumnje najstariji dio: dokaz za to - i nakon višekratnog pretraživanja ovog dijela, nalazimo samo niže brojeve, što znači da su oni napisani na manuskriptu prije ujedinjavanja sva tri dijela.

5. Cjelovitost rukopisa. Tijekom biskupijskog postupka beatifikacije, biskupijski bilježnik je već imao dojam da su neke stranice manuskripta razdvojene. Napisao je: "Lat.", a taj vjerojatni gubitak strana pripisao je prilikama kroz koje je manuskript prošao: "lat". Ne mogu sa sigurnošću ustvrditi da su samo na jednom mjestu izgubljene stranice i to u prvom dijelu, između strane 10 i 11. Na izgubljenom listiću, Monfort je nastavio drugu točku propovijedi Bog je pravedan... (str.7-10,S I, nn 22-31) i elaborirao 3. točku najavljenu pod br. 22. S ovim listićem izgubio se i odgovarajući listić, tj. prvi list poglavlja, tako da prva rukovet sadrži šesnaest strana kao i ostale rukoveti prvog dijela (kao i trećeg dijela). Kao i u drugim rukopisima, Monfort je ovaj prvi list ostavio praznim, jer mu je služio i kao omot, na kojem bi uglavnom napisao samo naslov.

Moguće je da su nakon strane 236 izgubljena dva lista. Nastavljeno je uredno obilježavanje stranica, ali je numeriranje listova preskočeno za dva broja: nedostaju listovi 79 i 80, što bi predstavljalo poglavlje od četiri stranice, kakvih ima nekoliko u dijelu S II. Riječ je o nekoliko dodatnih dokumenata na kraju poglavlja "svijet", nekoliko tekstova sa izlaganja u Saint-Sulpiceu i jednoj ili dvije propovijedi posuđene Loriotu.

Za neki drugi nedostatak ovakve vrste, bio bih skloniji misliti na "oscitantia scribarii", tj. da se radi o pogrješci. Činjenica je da uzalud tražimo list 135 (između stranica 344 i 345). Da je taj list izgubljen, morali bismo naći odgovarajući list sa vodenim žigom, a to nije bio slučaj.

2. Propovijed II, alfabetski dio

Pozornost treba dati sadržaju dijela u kojem je predstavljena materijalna kompozicija teksta, poglavlja s temama, broj stranica koje zauzima pojedina tema i broj nastavka napisanih na margini kako bi se olakšale reference i konzultacija.

Čini se da veći dio ovog teksta potječe iz Saint-Sulpicea. Monfort ga je bilježio tijekom boravka u sjemeništu.

1. Moramo se prisjetiti ovdje Grandetovih opisa aktivnosti mladog sjemeništarca Grigniona. Grandet nam je dao kratki pregled Grignionove uloge katehete tijekom njegovog boravka u Saint-Sulpiceu: poučavao je ne samo "najzapušteniju" djecu iz predgrađa Saint-Germain, nego i poslugu iz četvrti. Grandet tvrdi da je Grignion tijekom nekoliko korizmi bio "klerik ili koadjutor" oca Flamenvillea "u katehizaciji koju je ovaj držao pred tisuću slugu". Nadalje, informirao nas je da se ova naznaka odnosi samo na jednu posebnu priliku, na teme kojima se on bavio: "Govorio je ovim mladim ljudima o smrti, o sudu i paklu zanosnim i odlučnim glasom".

Ove teme se zaista nalaze u alfabetskom dijelu rukopisa, tj. u drugom dijelu. One čine, bez sumnje, zajedno s drugim misijskim temama, poput Božja ljubav, Nada i providnost, Vjera, Smrtni grijeh i Pokora najstariji svezak zabilješki propovijedi koje je pisao seminarist Grignion.

Materijale za svoje sažetke crpio je iz klasičnih zbirki propovijedi Lejeunea, Cheminaisa, Jolya, Texiera, Biroata, Laselvea i Reina. Ove različite teme pisane su u knjižicama po dijelovima, ali se između njih pokazuje veliko jedinstvo strukture, rukopisa i tinte. U svim knjižicama Monfort je sažecima, uzetim od drugih autora i zbirki, dodao svetopisamske i patrističke tekstove.

Moguće je da je još kao seminarist započeo velikom temom Pokore. Na marginama bilješki o ovoj temi te dijelom na marginama bilješki o Smrtnom grijehu i prve propovijedi na temu Spasenje - nalazimo oznake (mnemotehnički): A (Auctoritas, tj. Sveto Pismo), a (auctoritates, tj. oci i tradicija), R (Ratio theologica), D (Divisio) i C (Comparatio, tj. primjeri).

2. Druga faza sakupljanja rukopisa otkriva da je Grignion bilježio sažetke predavanja i propovijedi što ih je javno u Saint-Sulpiceu održavao M. Leschassier i drugi voditelji sjemeništa. Na rukopisu je primjetan prijelaz između prvog i drugog razdoblja. Na početku nekih sažetaka, Grignion je sam stavio ime predavača ili propovjednika: M. Leschassier (na kojeg se bez sumnje odnosi više tema nego je to označeno njegovim imenom), M. d’Entrecolles, kojeg je vrlo hvalio Blain, M. Le Tanoarn. Kriva ortografija njihovih imena (Monfort je napisao Dantrecollles, Letanouarn) pokazuje da seminarist nije pred sobom imao pisane izvore.

Ako bismo čitali Mr Gaye na početku predavanja o Pričesti (str. 184-185, S II, nn. 328 i 330) i ako bi se tu radilo o M. Raymondu Gayeu de Boisredon, imali bismo vrlo zanimljivu kronološku indikaciju, jer je, ovaj voditelj seminara umro u Tullu 15. studenoga 1697. Neke su zabilješke još starije. M. de la Pérouse, čuveni propovjednik iz Sulpicea, umro je 1695.! Predavanje M. Leschassiera o Dobrim djelima (str. 135-136, SII, nn. 185-186) datira možda iz 1699 godine. Ispod sažetka naznačene su dvije prigode za koje je predavanje bilo namijenjeno: 7. nedjelja nakon Duhova i blagdan svete Ane, a ova su se dva blagdana preklopila 1699. godine.

Ovaj drugi dio redakture rukopisa često sadrži zanimljive sadržaje, same seminariste ili njihov budući život; tako imamo "Škrtost-navezanosti" M. Leschassiera (str. 111, S II, nn. 113-115). Na početku ove propovijedi jasno se uočava prijelaz prema drugom rukopisu, str.111), Škrtost svećenika od M. de la Pérousea (str. 111-112, S II, nn. 292-293; isti prijelaz se pojavljuje kod dva rukopisa koja slijede, str. 111) Čistoća od M. d’Oursel (str. 201, SII, nn. 381-382), Pohod presvetom Sakramentu M. le Tanoarna (str. 184, S II, nn. 326-327). Potrebno je zabilježiti još i poglavlje Božja Ljubav počevši od stranice 97, koje je započeo M. Leschassier (S II, nn. 43-57), kao i Sebeljublje i Ljubav Križa (S II, nn. 58-74).

3. Blain također spominje jednu Monfortovu aktivnost koju ne smijemo zaboraviti uzeti u obzir dok analiziramo ovaj rukopis Propovijedi. Monfort se trudio prikupiti propovijedi i prirediti ih s obzirom na njegov budući poziv:

"Posvećeni svećenik misli jedino kako se posvetiti spasu duša. Ostatak vremena koji provodi u seminaru, provodi slažući i pripremajući sadržaje propovijedi, kako bi si stvorio solidan temelj da može uvijek i o svakoj temi govoriti, kako je to bilo tijekom vjekova."

Ovo je bila glavna preokupacija mladog svećenika između 6. lipnja 1700. godine, datuma njegova svećeničkog ređenja i njegovog odlaska u Nantes s M. Lévèqueom, u rujnu iste godine. Iz ove aktivnosti proizlazi treće razdoblje sakupljanja ovog dijela rukopisa.

Monfort je dopunio postojeću zbirku dijelovima propovijedi jednog autora kojeg nije prije toga konzultirao, Loriota, i bilješkama koje je zapisivao tijekom predavanja ili propovijedi, ili koje je možda on sam sastavljao. Monfort je ubacivao ovu novu materiju u rukopis tamo gdje bi našao slobodno mjesto.

Tema Božja ljubav je tako dobila shemu za blagdana sv. Tereze (str. 96, S II, nn. 41-42); Loriotovo je djelo poglavlje Škrtost (str. 113-114, S II, nn. 119-126; zamjetan je prazan prostor između ove teme i prethodnog predavanja), Sablazan (str. 140-141, S II, nn. 197-200; i ovdje se nalazi prazno mjesto nakon prethodne propovijedi), Vrijeme (str. 371, S II, n. 810), Proces (str. 336-335, S II, nn. 722-725); stranica 336, posljednja ovog sveska, nije bila dovoljna da bi se završila propovijed; Monfort je stoga iskoristio prazno mjesto na prethodnoj 335 strani). Tema Vjera dobila je na strani 196 novi plan (S II; nn. 358-359); tim umetanjem se izgubila relacija između prethodnih propovijedi o vjeri (S II, nn. 352-356) i slijedećeg poglavlja o Hereticima , koje je kasnije pronašlo drugo mjesto, između strana 372 i 380.

Monfort je umetao i nove teme kad bi našao slobodno mjesto na kraju postojećih poglavlja. Stoga ne treba čuditi nedostatak točnosti alfabetskog rasporeda. Tako je na zadnjem listu poglavlja Pakao bilo napisano Plesovi (str. 167 - 168, S II, nn 285-287; nije više bilo mjesta u odgovarajućem dijelu između Suobličenje volji Božjoj i Pobožnost Presvetoj Djevici. Tema Bog koja je sad smještena između tema Pakao i Plesovi također je dodana naknadno, tema Osamljenost je dobila mjesto na zadnjem listu poglavlja Ponovni pad (str. 335, S II, nn. 768-770), a temom Post, posuđenom od Loriota, završava poglavlje Nečistoća, (str. 204, S II, nn. 387-388).

Monfort se bavio i drugim temama u dva nova poglavlja, i to Krštenjem (str. 123-126, S II, nn. 158-167, od Leschassiera i Loriota) i Molitvom (str. 249-250, S II, nn. 494-498).

Napokon, pretpostavljam da je odlazak u Nantes bio za Monforta prilika da prikupi različita poglavlja u bogatu zbirku, što je doprinijelo da novu fazu svog života sagleda s hrabrošću i pouzdanjem.

Nakon Saint-Sulpicea.

Raznim dodacima napunjeni su posljednji prazni dijelovi rukopisa: kratke bilješke dodane su već napisanim temama, nove propovijedi ili predavanja kao i razrađene propovijedi i predavanja.

Među onim što je Monfort još dodao svojoj zbirci nakon odlaska iz Pariza, moguće je razlikovati dvije serije, od kojih svaka ima karakterističan rukopis i tintu.

1. Prve serije na stranicama 141 i 142, na kojima se nalazi izlaganje na temu Slavljenje nedjelja i blagdana proistekle iz uredbe biskupije iz Nantesa 23. svibnja 1703. ( br. 201, S II). Ovo izlaganje je bilo smješteno na kraju poglavlja Dobar primjer, Sablazan - i služilo je bez sumnje tamo gdje su opsluživanja vezana uz nedjelju bila nedostatna.

Rukopis kojim je napisana ova serija nešto je veći od onog u prethodnim serijama, lijep je i uredan, a tinta nešto tamnija. Zadnji slobodan list poglavlja Misa dobio je zabilješku na temu Odjeća žena (str. 224, S II, n. 433), ovdje imamo isti datum kao i u gore navedenom tekstu: Knjiga oca Campiona, iz koje je uzeto (ne znam je li uzeta zabilješka i datiranje), izdana je prvi put 1703.g.

Ovom dijelu pripadaju i izdvojene zabilješke o krsnom zavjetu (str. 124, S II, nn. 168), koje su vjerojatno napisane u vrijeme kada se Monfort posebno zanimao za krsne zavjete i kada je predstavio svoj oblik marijanske pobožnosti kao savršenu obnovu krsnih zavjeta: razdoblje od 1711.-1712. g., tijekom kojega je napisao svoju Pripremu za Kraljevstvo Isusa Krista (Raspravu o pravoj pobožnosti), u koju je ubacivao slične tekstove (PP 127 i 162). U istom duhu je napisan "Sadržaj propovijedi jednih misija ili osame, uzete iz krsnih zavjeta" (str. 263, S II, nn. 532-534) koju je Monfort napisao na zadnjem listu poglavlja Raj, stavljajući naslov Propovijed i Pitanja o smrti koja treba obraditi tijekom propovijedi a koje ćemo naći u trećem dijeli manuskripta (str. 462, S II, nn. 3-5).

U La Rochellu Monfort je bio u bliskom kontaktu s dominikancima. Stoga je razumljiva zabilješka o nagovoru Presvete Djevice Alainu la Rocheu, preporučivši mu da ne zapušta disciplinu; ovu zabilješku je s pravom smjestio na kraj poglavlja Pokora (S II, n. 718).

U ovoj seriji je ostao još nagovor Svetoga Franje Ksavera ocu Barzéeu, smješten na kraju teme Svijet (str. 236, SII, n. 461), niz otačkih tekstova o vrijednosti duše na kraju poglavlja Spasenje (str. 367-368, S II, nn. 801-802) i kratki citat iz Sixte Quint kojim završava knjiga Napasti (str. 383, S II, n. 826).

2. Druga serija tekstova nastala iza ove prethodne, datira iz vremena u kojem je Monfort bio u punoj misionarskoj aktivnosti. Uglavnom se radi o shemi dužih propovijedi napisanih umornom rukom i manjim slovima. Tinta je svjetlija, margine su također ispunjene tekstom (raspoloživi prostor je dosta smanjen).

Propovijed Riječ Božja (str. 275, S II, nn. 564 - 565) predstavlja izvjesno zanimanje. Sam Monfort nas na vrhu stranice informira da ova propovijed potječe od oca Massillona. Stoga ona predstavlja sažetak posuđen iz jednog od tajnih izdanja propovijedi oca Massillona, ili iz prvog izdanja tiskanog 1705. u Trévouxu, ili iz drugog, tiskanog 1708.g.

U svakom slučaju ova je propovijed zapisana nakon 1705.g. Kako se neke ideje u propovijedima o Riječi Božjoj mogu naći u aktualnom prvom dijelu manuskripta (S I, nn. 32-59), može se pretpostaviti da kopiranje Massillona u alfabetskom dijelu prethodi pisanju ovog prvog dijela, tj. tijekom zadnjih mjeseci života oca Monforta. Slična Massillonovoj propovijedi je i propovijed o Izvrsnosti Svetoga Pisma (str. 251, S II, nn. 499-500).

Ovom zadnjem razdoblju pisanja drugog dijela manuskripta treba dodati i sljedeće izvatke: Praktični savjeti za nošenje križa od Bernièresa (str. 103-104, S II, nn. 75-90). Ovi savjeti bi trebali činiti logičan zaključak sveska Ljubav Križa, ali kako više nije bilo mjesta, Monfort ih je napisao na praznoj stranici sljedećeg sveska Škrtost.

Propovijed Za blagdan jednog mučenika, svetog Ignacija (str. 121-122, S II 153-157) nema puno veze s poglavljem Škrtost, gdje je smještena.

Propovijed u tri točke na temu Bog (str. 166-ter, S II, nn. 282-284) možemo naći šire elaboriranu u prvom dijelu manuskripta.

Jedna i pol stranica na kraju poglavlja "Smrt" upotrijebljena je za propovijed o Molitvi (str. 248-247, S II, nn. 491-493), koja zapravo pripada sljedećem poglavlju Molitva. Smatrajući da zadnja, posve prazna stranica (str. 248) nije dovoljna za cijelu, Monfort je propovijed završio na malo prostora, koji je ostao prazan na prethodnoj strani (str. 247) i napisao napomenu "vidi dalje". Nije li Knjiga propovijedi već od ovog vremena bila namijenjena ocu Renéu Mulotu, koji je ovime dobio praktičnu uputu za korištenje zbirke.

Znamo da se razlikuju tri niza propovijedi u drugom dijelu u Bilježnice, dio II.

U to je vrijeme, vjerojatno svojim novim suradnicima, Monfort uputio druga dva dijela, a započeo najprije s listom propovijedi za osamu, koje je dodao na shemu propovijedi o ovoj temi. (str. 356, S II, nn. 771). Gore spomenute propovijedi o Bogu i Riječi Božjoj zauzele su mjesto na početku programa prvog dana osame. Zatim je, pred kraj svog života, uputio još jednu pod naslovom Red propovijedanja misija u korizmi (str. 261-262, S II, nn. 530-531).

I u njegovoj Metodi Sakramenta pokore (str. 310-311, S II, nn. 652-660), može se uočiti drugo nastojanje da bude od pomoći svojim, manje iskusnim i pomalo bojažljivim suradnicima. Ovaj dio je napisan na zadnjim praznim stranama poglavlja Muka, kao neka vrsta uvoda u sljedeće poglavlje Pokora.

Konačno, nije teško prepoznati ruku Renéa Mulota na nekoliko mjesta, koji je koristio knjigu propovijedi nakon smrti oca Monforta. Samo je na jednoj strani označeno "Copist" ms. C II Hvalospjevi (str. 344). Otac Jacques je napisao zabilješku na temu Vjera u džamijama. - Postoji čitavo poglavlje o Kršćanstvu (str. 127 -134), S II, nn. 169-180) čiji rukopis nije identificiran. Vjerojatno se radi o kopiji teksta oca Monforta ili proširenoj verziji jedne od njegovih zbirki. Zbog toga ga nisam htio izostaviti iz ovog izdanja.

3. Dijelovi I. i III. rukopisa

Ova dva dijela rukopisa iste su izrade i iz istog vremena. Nedovršeni su, kraći i manje složeni od drugoga dijela. Neću naširoko o ovome.

Došli smo do zadnjeg razdoblja redakture poglavlja S II programa propovijedi za poslanje ili povučenost. Kako bi obogatio svoja dva suradnika, koji su bili osrednji propovjednici, i dao im u ruke nabijeno oružje, Monfort se dao na razradu jednog od ovih programa. Dio I. našeg rukopisa predstavlja početak ovog rada. Činjenica da je uspio ostvariti samo manji dio svoga plana (stigao je samo do stranice 55) ukazuje na to da je započeo ovu zbirku pred kraj života, nakon definitivnog odlaska oca Des Bastièresa, njegovog vjernog suradnika prethodnih godina, tako da su mu ostali samo otac Vatel i otac Mulot, zadnji pridošli i jedina nada nastavka njegova misionarskog djela.

Spomenut ću samo nekoliko internih kriterija kako bih potvrdio ovu kronologiju. Brojevima 33 i 36 dodan je "terminus post quem": u jednoj propovijedi o Riječi Božjoj, Monfort očigledno uzima elemente jedne propovijedi iz drugog dijela manuskripta (str. 275, S II, nn. 564-565), koji je posuđen iz edicije Massillonovih propovijedi (prvo izdanje u Trévouxu 1705). Brojevi 15 do 20 poglavlja S I odaju još kasniji "terminus post quem": Monfort je ovdje nadahnut propovijedima Bourdaloue-a, iz 1707. godine.

Dodao sam i druge indikacije, poput usporedbi s drugim spisima oca Monforta koje datiraju iz 1711-1713. godine. Ove usporedbe nas dovode do mjeseca svibnja 1715.g. kada je Monfort u Nantesu napisao C 153 Služba Bogu u duhu i istini, s kojim se često gotovo literarno slažu neka poglavlja iz dijela S I.

Nakon dugog oklijevanja, ocijenio sam korisnim objavljivanje i trećeg dijela rukopisa propovijedi. Posebno Rasprave o bračnoj dužnosti i zbirku tekstova o Redovničkom siromaštvu između kojih je Mulot ubacio tekstove o poniznosti. Ovdje nema puno toga napisanog Monfortovom rukom. (U Sabranim djelima su objavljene dvije zabilješke o ružariju, kojeg je ovdje napisao Monfort, str. 396-410; Sabrana djela str. 407-427).

Zatim, na stranama 443-457 nalazimo Služba svetih anđela i anđela čuvara, napisano nepoznatom rukom, ali u svakom slučaju pod svečevim pokroviteljstvom, a dokaz je njegova intervencija na kraju ovih (para-) liturgijskih tekstova (str. 458) što nije začuđujuće za nekoga tko nije skrivao svoju nježnu pobožnost prema svetim anđelima!

Monfort je naveo i popis pitanja kojih se treba dotaknuti tijekom predavanja o smrti i uskrsnuću tijela. Smatrao sam kako tekst zaslužuje mjesto u ovoj publikaciji kao i tekstovi vezani uz pripremu na smrt, iako ih je napisao Vatel. Jer, ako je u Djelima objavljena Priprava za dobru smrt (str. 1775-1787), onda s još većim razlogom možemo objaviti, ali naravno uz isticanje istih zadrški, ove planove propovijedi ili predavanja, koje je napisao Vatel, a koji "čine okosnicu vježbe za dobru smrt, koju je tijekom tri dana svetac propovijedao u svojim misijama" (Djela, str. 1774).

Nakon toga slijedi jedna praktična zabilješka, koju je također napisao Vatel, o Presudi suda parlamenta, itd... te Mulotove zabilješke.

Mgr Henri Fréhen, s.m.m.

biskup Reykjavika (Island)